Kjemp for det du har kjært

Vi er fødens høye beskytter. Vi kjemper for de nyfødte og for at de kommende generasjoner skal ha nærhet til et trygt og godt fødetilbud i landet.

Kontakt oss

Kjemp for det du har kjært

Vi er fødens høye beskytter. Vi kjemper for de nyfødte og for at de kommende generasjoner skal ha nærhet til et trygt og godt fødetilbud i landet.

Kontakt oss

KJEMP FOR DET DU HAR KJÆRT!

Vi er fødens høye beskytter. Vi kjemper for de nyfødte og for at de kommende generasjoner skal ha nærhet til et trygt og godt fødetilbud i landet.

Kontakt oss

KJEMP FOR DET DU HAR KJÆRT!

Vi er fødens høye beskytter. Vi kjemper for de nyfødte og for at de kommende generasjoner skal ha nærhet til et trygt og godt fødetilbud i landet.

Kontakt oss

KJEMP FOR DET DU HAR KJÆRT!

Vi er fødens høye beskytter. Vi kjemper for de nyfødte og for at de kommende generasjoner skal ha nærhet til et trygt og godt fødetilbud i landet.

Kontakt oss

#Ikkjeleggnedbyenvårres

Bunadsgeriljaen ble startet av Anja Cecilie Solvik, da hun ble avfotografert i bunad utenfor fødeavdelingen i Kristiansund 1 april 2019. Her flekset hun muskler og oppfordret kvinner til å ta på seg bunaden og la seg avfotografere på strategiske plasser på Nordmøre. Hensikten var å få oppmerksomhet rundt den pågående trusselen om nedleggelse av fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus. 

Nå som bevegelsen har spredt seg til hele landet fortsetter oppfordringen med å ta på seg bunaden og la seg fotograferes på steder i sitt område. 

Vi ønsker at alle og etter hvert flere fortsetter med å publisere bilder i bunad eller lignende og flekser muskler. Det er nettopp disse flotte bildene av geriljaer som er hele grunnfjellet til bevegelsen.

Bunadskrigeren

Rasende kvinner i hele landet har tredd på seg bunad i kampen for å slippe å reise i timevis for å føde. Bunaden er et sterkt symbol på hvor du er født og den tilknytningen du har til stedet. Dessuten er den tidligere et kjent plagg brukt i politisk øyemed. Alle medlemmer, uansett bunad eller drakt eller uten bunad oppfordres til å fortsette kampen videre ved å ta bilder og dele disse med venner på sosiale medier – også på våre Facebooksider.

Vi gir oss aldri

Per nå er fire avdelinger truet: Sandessjøen, Gjøvik, Kristiansund og fødestuen på Brønnøysund. To har allerede blitt lagt ned de siste seks årene, blant annet Mosjøen. Den forrige regjeringen la ned seks avdelinger. Over 115 avdelinger er lagt ned de siste 40 årene. Vi sitter igjen med 45 fødetilbud i dette landet. Hvert år fødes 360 barn under transport og vi mistenker et mørketall. Vi er imot at kvinner må bruke hotell for rekke frem i tide, fordi det skaper utrygghet og forskning viser at utrygge kvinner trenger mer medisinsk støtte under fødsel. 

En beredskapsjordmor kan aldri erstatte en fødeavdeling, da forskning viser at det er risikofylt å føde under transport. Det er dessuten komplisert å overvåke barnet i fart. Vi ønsker også fokus på at jordmødre sjelden blir tilbudt heltidsstillinger, og at de ofte er overarbeidet. Yrket jordmor bør oppskattes, og vi trenger flere ved hver eneste avdeling vi har i dette landet.

Våre grupper Om virkeligheten

Aktuelt

Aksjoner

Oversikt over Bunadsgeriljaen sine grupperinger rundt om i landet

BG Kristiansund
Kontakt: Anja Cecilie Solvik
  971 03 437
bunadsgeriljaen@gmail.com

Motto: «Alt henger sammen med alt»

BG Sandnessjøen
Kontakt: Line Rønning Føsker
 913 52 870
line.ronning.fosker@gmail.com

Motto: «Vær ikke redd for å la din stemme bli hørt»

BG Dønna
Kontakt: May britt Løken Solfjeld
 958 02 184
maysolfjeld@gmail.com

Motto: «Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem»

BG Alta
Kontakt: Mariann Smith - Novik
979 66 797
Smith-novik@hotmail.com

BG Averøya
Kontakt: Signhild Maria Kongshaug, Ingrid Uthaug
 958 19 726
 signhild_marie@hotmail.com
 938 56 874
ingrid.uthaug@himolde.no

Motto: «Det ordner seg»

BG Sunndalsøra
Kontakt: Heidi Engesvik Gjerde
909 83 212

Motto: «Ingenting er umulig, det tar bare litt ekstra tid»

BG Smøla
Kontakt: Ida Skaret
 909 86 759
skaret.lind@gmail.com

BG Brønnøysund
Kontakt: Torill Buholm Paasche, Gunnhild Meisfjord
482 57 508
 torillpaasche@gmail.com

Motto: «Det finnes ikke problemer, bare løsninger.»

BG Trondheim
Kontakt: Martha Kvalvik Størkesen
 995 06 589
marthasc79@hotmail.com

Motto: «The closer I look at your heart the more beauty I see..»

BG Lovund
Kontakt: Tone Iren Holmen
 400 83 338
tone.iren@signalbox.no

Motto: «Sjømannen ber ikke om medvind, han lærer seg å seile .»

BG Oslo
Kontakt: Eirin Sætherbø
 948 12 199
eirin_s_92@hotmail.com

Motto: «Vær snill mot alle og enhver. Du vet ikke hva de går gjennom.»

BG Gjøvik
Kontakt: Marianne Sundlisæther
Skinner
 938 91 686
reddfodengjovik@gmail.com

Motto: «Alle har et søskenbarn på Gjøvik.»

BG Aure
Kontakt: Ruth Sjøli
 991 64 205
ruth@outlook.com

Motto: «Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.»

BG Træna
Kontakt: Lena Holmen
 976 46 891
lena.holmen@msfish.no

Motto: «Smil til verden og verden smiler til deg.»

"Mørke kan aldri fordrive mørke
Det kan bare lys
Hat kan aldri fordrive hat
Det kan bare kjærlighet"

-Martin L. King