sammen er vi sterke

En stor takk til alle som støtter vår hjertesak.

Kontakt oss Finn grupperinger

Slik kan du støtte oss:

Privat: Vipps og spleis

Kontonr.: 3930.08.81398


Bedrift: tre nivåer: 1.sølv, 2. Gull. 3.platina (tenket her forskjellige beløp som gir forskjellige goder) 10 000, 50 000, 100 000.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og en hyggelig prat.

Spleis Organisasjonsøkonomi

Geriljatroppene

Våre støttespillere:

Spleis

Det er nå opprettet en offisiell SPLEIS for foreningen BUNADSGERILJAEN.

Opprettelsen er godkjent av gruppens ledelse og initiativtaker. De har innsett at de trenger bidrag for å jobbe videre. Kamp koster!

Formålet med innsamlingen er å gi bevegelsen midler til å føre kampen videre for sikre et trygt og forsvarlig fødetilbud og barselomsorg over hele Norge, med særlig fokus på distriktene.

Nå er tiden kommet for å vise hvem som egentlig bestemmer i et demokrati. Bunadsgeriljaen er av folket, for folket, og folket har fått NOK!

Pengene går til å dekke alle utgifter i forbindelse med nødvendig drift, som reiseutgifter, kontordrift, trykksaker, fotografer, aksjoner, og trivselstiltak for føden. Lønn vil foreløpig ikke dekkes av spleis. Økonomi behandles på kommende årsmøte av valgt styre. Foretaket leverer transparent regnskap.

Alle donasjoner er frivillig, og man kan selvfølgelig velge å være anonym hvis det er ønskelig.
Både privatpersoner og bedrifter er hjertelig velkommen til å bidra!

💪Vi oppfordrer alle til å dele denne spleisen 💪

Spleis

Spesiell takk til:

Tusen takk!

Uten Malia , hadde ikke Hovedkvarteret vært i nærheten av så flott som det har blitt. De har vært så fantastisk positive , og behjelpelige . Gulv, tapet , maling og utstyr har de bidratt med, samt  gode gode råd på veien.

Takk Malia !!

Spesiell takk til

Denne gjengen har stått på fra dag én. De ønsker å synliggjøre Bunadsgeriljaen som et varemerke de kan bruke i forskjellige anledninger. Bunadsgeriljaen har også dekorert vinduene til vårt hovedkvarter med flotte bilder og vindusfilm.  

Tusen takk for all optimismen, hjelp og støtte dere har gitt oss på veien!

Stort takk

Uten kommunen og deres forståelse for vårt engasjement hadde dette blitt svært vanskelig …

Takk Kristiansund !!

Selvfølgelig!

Ja hva kan vi hjelpe Dere med ? 
- vi skal ha aksjon , vi blir mange … har Dere mye kaffe ?
Selvfølgelig! Kommer med kake og kaffe …. Til mange !

Varde !!!!

Økonomi

Oversikt over den økonomiske situasjonen i
frivillighetsorganisasjonen.

Vi fikk inn 400 000 på Vipps. Da hadde vi ca 55 000 i reiseutgifter, Ca 120 000 i utgifter knyttet til aksjoner og drift. Utgifter til lokalet har hittil vært lave takket være Malia, Industrikopi og god dugnadsånd. Vi har hittil fått inn 160 000 via Spleis. Og Kristiansund kommune har støttet med 25 000. 

Vi kartlegger nå om vi kan bidra med noe på føden og barneavdelingen etter sommeren. Vi lanserer nettside og forventer utlegg til drift av denne. Vårt lokale mangler strøm og vann og vi håper på en rimelig løsning. Vår frivillige forening har et organisasjonsnummer. 

Vipps og spleis går nå direkte dit. Midler vil brukes til fremtidige aksjoner, normal drift, regnskapsfører og advokat. Fremdeles jobber jeg frivillig for foretaket. Ingen har fått utbetalt lønn. 


Resultater

BG har oppnådd hittil er at vi har:

  • Spredt oss til hele landet.
  • Utsatt sammenslåingen av fødeavdelingene Molde og Kristiansund.
  • Opplysningsarbeid overfor politikere og befolkningen.
  • Vist støtte til de ansatte på sykehusene.
  • Skapt håp og engasjement.
  • Satt fokus på fødesaken i hele landet.
  • Rettet fokus mot ABC og fødetilbudet generelt på Ullevål.
  • Satt Nordmøre og Helgeland på kartet.
  • Fokus på viktigheten av å ansette jordmødre på fødeavdelingene for å sikre drift.
  • Fremsnakke jordmordyrket! 

Arbeidet

videre er å bygge opp en base i Kristiansund hvor det skal være plass til 96
tusen medlemmer. Herfra skal vi vokse og vårt kjærlige budskap om at nærhet redder liv skal spre seg. Herfra kan vi fortsette vårt viktige
opplysningsarbeid som med tiden vil føre til endringer som vil gagne
befolkningen og fremme bedre fødselsomsorg.

Til det trenger vi deres støtte. Både moralsk og økonomisk. Ingenting tyder på at dette arbeidet er over i morgen. Helseforetakene virker å ha uendelig med ressurser til å drifte sine byråkrater og direktører. Vi ønsker at våre midler skal komme de fødende og nyfødte til gode. Understreker at alle bidrag er høyst frivillig.

Vårt bedriftskontonummer er 3930.08.81398