en landsomfattende bevegelse for føden

Vi gir oss aldri!

Kontakt oss

en landsomfattende bevegelse for føden

Vi gir oss aldri.

Kontakt oss

en landsomfattende bevegelse for føden

Vi gir oss aldri.

Kontakt oss

en landsomfattende bevegelse for føden

Vi gir oss aldri.

Kontakt oss

En frivillig bevegelse med kvinners fødetilbud som hjertesak

Bunadsgeriljaen består av en paraply av bunader med hovedkvarter i Kristiansund. Bevegelsen har flere undergrupper, hvor den største er Sandessjøen. Her er fødeavdelingen ved sykehuset truet. Så er det Dønna, Brønnøysund, Nesna, Trøndelag og Gjøvik (Innlandet). Alle disse områdene har også andre støttegrupper for sine sykehus. 

Det som er spesielt for Bunadsgeriljaen er at vi kjemper for fødetilbudet. 

Vi ønsker derfor å være en bevegelse i tillegg til andre grupper som kjemper for sine sykehus. I Nesna og Namsos er det gjort et unntak. Der kjemper de for utdanningstilbudet sitt. Vi mener dette er innafor siden det er snakk om rekruttering av sykepleiere til sykehusene. Og dette er en del av distriktspolitikken. Selv om vi kjemper for fødetilbud i distriktene, er vi en tverrpolitisk forening.

Vi er registrert som en frivillig forening i frivillighetsdistriktet og Brønnøysund.

 

Styret består av

Leder: Sindre Kulø

Nestleder: Hedda Kise

Styremedlemmer: Line Rønning Føsker, Mersedeh Dakini, Sindre Kulø, Ida Skaret

Vedtekter i foreningen:

  • Foreningen har som mål å sikre et trygt og godt fødetilbud og barselomsorg over hele landet.
  • Foreningen skal særlig arbeide for å hindre ytterligere nedleggelser av fødetilbudet i distriktene i Norge.
Presentasjon av styremedlemmene

Informasjon om styret


Regler som gjelder for valg og oppnevning av styret:

Onsdag 16. oktober 2019 ble det satt ned et interimsstyre i Bunadsgeriljaen. Disse sitter frem til Årsmøtet. Dato for årsmøtet er ikke satt.

Stiftelsens vedtekter skal gi bestemmelse om antall styremedlemmer (antallet eller laveste og høyeste antall) og hvordan styret skal velges, jf. stiftelsesloven § 10.
Valg av styre kan enten legges til styret selv (selvsupplering) eller til et annet organ i eller utenfor stiftelsen, jf. stiftelsesloven § 36. Det er ikke uvanlig at valgmyndigheten legges til et annet organ enn styret, typisk til et årsmøte i en forening, et kommunalt organ, et selskap eller til bestemte privatpersoner. Valgorganet kan også være en del av stiftelsens organer. Også den som har opprettet stiftelsen kan gis myndighet til å velge styremedlemmer.

Les mer her

Organisering - Støttespillere

Regnskapsfører: 

Tom Willy Kjønnø
Kr.sund Regnskap a/s
 934 39 083


Arrangement HK:

Britt d´ Angelo
Klistermerker, flagg etc.
 715 87 750

Miljø / Klima:
Gretel Jean 
KK (i HK)
 404 95 557


BG Ung: 
Martine F. Brevik
HS
 920 12 393 

Catering / Sendamat:
Randi H. Joø
 900 11 276


Snekker: 
Magne B. Martinsen
HK
 915 75 581

Frivillig / Dugnad:
Berit Fjellingsdal
 476 36 646

BG materiell:

Ann Marie Engh Løvli 
T-skjorter, Buttons etc.
 915 97 915

Hjemmeside BG:
Christine Blass 
458 05 882


Fotograf:
Odd Inge Teige
 900 11 276Støttefolk

Ingrid Uthaug

Ingrid Uthaug 

Hun sitter i den harde kjernen av Bunadsgeriljaen, er høgskolelektor. Har to barn og er bosatt på Averøya. Hun leser og arkiverer alt av dokumenter.

Bente Heibo Christiansen

Bente Heibo Christiansen

Smart dame som leser korrektur på mye av Anjas tekster. Som utdannet oversetter er hun en mester i rettskrivning.

"Ingenting er umulig, det umulige tar bare lengre tid!"

-Walt Disney

Presentasjon

Presentasjon av styreleder og daglig leder i Bunadsgeriljaen

Sindre Stabell Kulø

Styreleder

Sindre Stabell Kulø er fungerende prost i Ytre Nordmøre prosti, og til daglig sokneprest i Frei menighet. Han er styreleder i interimsstyret i Bunadsgeriljaen. Sindre mener Bunadsgeriljaen er den viktigste brede folkelige mobiliseringen mot sentralisering i Norge i vår tid. Han ønsker å se kvinner og menn ikledd bunad som protestmiddel mot nedleggelse av fødeavdelinger over hele landet. Som prest møter han mange nybakte foreldre, og får høre mange dramatiske historier om det nye livet. Vi må stoppe nedleggelsen av fødetilbud. Dette er den viktigste feministiske kampen for hele landet.

Anja cecilie Solvik

Daglig leder

Anja Cecilie Solvik har bakgrunn som billedkunstner og lærer i kunstfag. Hun er født i Kristiansund i 1974. Selv har hun to barn født på lokalsykehuset i Bærum for 17 og 21 år siden. Hun er bosatt i Heggedal i Asker. Har tidligere drevet eget kunstgalleri i hjembygda. Jobber nå fulltid som leder av Bunadsgeriljaen og ønsker å påvirke til at fødselsomsorgen bedres.

Hun er gift med Jan Helge som også er født i Kristiansund. Elsker katter, mat og trær.

Heiadikt

Av Edgar Glomnes

De herre to 

E altså gulle go

I sin flotte bunad 

Driv de ein kjæmpedugnad!


Starta i d små

Og no e vi ikkje få

Mæ skjorte, stakk og kloke ord

Runges d over fjell og fjord


Dæ e mange som ska prises

I sitt engasjement de vises

Ho Hanne e jo selvfølgeli med

Her snakke vi «heil ved»


Mæ goe intensjona i hjerte

De markere folkets smerte

«Nån må sjå oftar mot nord

Dæ e næmli hær vi og leve og bor»Vi e meget imponert

Tenk å få så mange involvert

Store og små, gammel og ung

dæ må tel når veien synes tung


Helikopter, ambulanse og båt

Ja d gir jo et visst håp

Men når d akutte skjer

Da vi helst om sykehus ber


Hulda, Erna eller Høye

No må dokker i støvet bøye

Dæ e Ingen skam å snu

Vi må da vel ikke begynn mæ å tru

Når BUNADSGERILJAN muskla vise

Da e d bare å tørk av se glise

Førr d hærre e alvor førr folke

Kor vanskeli kan d va å tolke


Dæ kjempes førr amk, akutt og føde

Ja ellers bi jo alt lagt øde

Nesna treng og vårres støtte

Førr her vil vi ikkje fløtte


Her vil vi fortsette å utdanne oss

Ja om vi så virkeli må sloss

Ei fremtid i aille jobba

Mæn d ser jo ikje enkelte snobba


Kjære øst, vest, sør og nord

Spælle ikkje nå rolle kor du bor

Støtt opp førr livsnerva vår

Vi tåle ikkje fleire sår


Størst av alt her og no

E at vi fortsatt ska kunne leve å bo

I vårt trygge goe miljø

Om dæ e innland eller sjø


Bunad eller ei

Dæ har da ingenting å sei

No må vi alle samles i flokk

Og rope høyt «Nok e nok»


HEIA BUNADSGERILJAEN!🍀

Inspirert lærer, støttespiller og medlem av bunadsgeriljaen fra Sandnessjøen💪🏼

Edgar Glomnes, fotografen bak fjellbildene

Ode til Bunadsgeriljaen

14. mai 2019Si meg,

hva slags rustning er bedre enn bunad

der hvert sting er en historie i seg selv

Se! Vi er en gerilja av generasjoner

kledd i våre mødre og døtres døtre

for himmelhøye mål krever seige røtterSi meg,

hva slags våpen er bedre enn ord

når du vil at noen skal lytte

Hør! Vi er et brusende hav av stemmer

som slår bølger innover kyst og fjord

for det å trygge våre barn krever sin morSi meg,

hva slags kamp er bedre enn den

å stå opp for dem som kommer etter

Tro oss, vi møter motstand med muskler

slik de før oss har kjempet for sin rett

for det krever mot å be makta ta til vett
Av: Elin Bergsaker