Bunadsgeriljaen

For et trygt og godt fødetilbud over hele Norge.

Kontakt oss Bli geriljakjemper

Bunadsgeriljaen

For et trygt og godt fødetilbud over hele Norge.

Kontakt oss Bli geriljakjemper

Bunadsgeriljaen

For et trygt og godt fødetilbud over hele Norge.

Kontakt oss Bli geriljakjemper

Bunadsgeriljaen

For et trygt og godt fødetilbud over hele Norge.

Kontakt oss Bli geriljakjemper

Bunadsgeriljaen

For et trygt og godt fødetilbud over hele Norge.

Kontakt oss Bli geriljakjemper

Bunadsgeriljaen

For et trygt og godt fødetilbud over hele Norge.

Kontakt oss Bli geriljakjemper

Redd fødeavdelingen i Kristiansund!
DET HASTER!

Vi vil markere motstand mot stenging av fødeavdelingen i Kristiansund med en underskriftskampanje!

Mobiliser NÅ!

Neste geriljastunt

Bli med å støtte vår sak ved å delta på markeringene vi gjennomfører rundt om i landet. Få oversikt over aksjonene og følg oss på facebooksiden vår for å delta.

støtt vår sak

Kamp koster! Ønsker du å bidra til at vi kan fortsette å kjempe alle fødendes sak? Vi setter enormt stor pris på alle bidrag!

Kontonr.: 3930.08.81398
Vipps:  56 90 46

eller Spleis

Vi gir oss aldri

Vi skal kjempe helt til alle kvinner i hele vårt langstrakte land har et trygt og godt fødetilbud.

EN SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE

Last ned her! 

#Leveføden

Bunadsgeriljaen er en landsomfattende folkebevegelse som kjemper for nærhet til et trygt og godt fødetilbud for alle. Bunadsgeriljaen oppstod på Nordmøre, da det i mars 2019 ble vedtatt at fødeavdelingene i Kristiansund og Molde skulle slås sammen, og avdelingen i Kristiansund skulle legges ned. Vedtaket var preget av hastverk og måten det ble gjort på har vært medvirkende til at Bunadsgeriljaen fikk så stor oppslutning. 

Fødesaken angår alle

De fleste har en fødselsopplevelse å dele, enten sin egen fødsel eller da man selv ble foreldre. Dette er en unik erfaring som vi ønsker å sette fokus på i denne gruppen. Vi ønsker å spre god informasjon om hva som er god fødselsomsorg. På grunn av stor oppmerksomhet i media og mange medlemmer, har denne gruppen skapt en bevegelse som kan ha muligheten til å skape endringer.

Bunadsgeriljaen ble startet av Anja Cecilie Solvik, da hun ble avfotografert i bunad utenfor fødeavdelingen i Kristiansund 1. april 2019. Her flekset hun muskler og oppfordret kvinner til å ta på seg bunaden og la seg avfotografere på strategiske plasser på Nordmøre. Hensikten var å få oppmerksomhet rundt den pågående trusselen om nedleggelse av fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus. Nå som bevegelsen har spredt seg til hele landet, fortsetter oppfordringen med å ta på bunaden og la seg bli fotografert på steder i sitt område. Dette er også en utmerket måte å vise frem hjemstedet sitt på. 

Bunaden er et sterkt symbol på hvor du er født og din tilknytning til stedet. Dessuten har bunaden vært brukt i politisk sammenheng tidligere. Alle medlemmer, uansett bunad, drakt eller uten bunad oppfordres til å fortsette kampen videre ved å ta bilder og dele disse med venner på sosiale medier.

Følg bloggen Vår sak

#Vår sak

Dette kjemper vi for

Kvinner skal ikke fraktes i timevis i ambulanse til nærmeste fødeavdeling. Vi vil ikke føde i taxier. ambulanser eller biler. Nærhet til føden gir trygghet, og det redder liv. Nå viser forskning at risikoen for skader på mor og barn øker med avstand, og undersøkelser viser at kvinner er mest fornøyd med fødselsomsorgen på de mindre fødeavdelingene. Vi setter også fokus på barselomsorgen, da vi vet at det bygges for få plasser på kvinneklinikkene. Forlenget barseltid øker muligheten til å avdekke depresjoner og forebygge sykdommer som infeksjoner og avvik hos den nyfødte.

Bunadsgeriljaen er en tverrpolitisk gruppe som har makt til å påvirke politiske vedtak. Vi er alltid beredt til å gå i dialog, og vi bruker media og pennen til å sette fokus på saken. Andre politiske parti kan ikke trekke fordeler fra oss. Mange har prøvd, med det som er viktig for Bunadsgeriljaen er fødesaken. Siden vi vet at utviklingen går i feil retning, forsetter vi å stå på. Vi kompromisser ikke i denne saken. Man gambler ikke med våre nyfødte.

Bunadsgeriljaen HelgelanD

Bunadsgeriljaen Helgeland kjemper for at fødeavdelingen i Kristiansund, Gjøvik, Brønnøysund, Sandnessjøen og resten av landet skal bestå. Vi gir oss aldri!

Les mer

"När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dom"

-Astrid Lindgren